Trung Học Chợ Lách

CHS Trung Học Chợ Lách A mời họp mặt lần thứ 14

Ngày đăng: 11/04/2013, 8:48 chiều, ý kiến phản hồi (2)

Ngày 10/4, anh Mai Ngọc Tâm (NK79-82) đã  gửi Thông báo đến các CHS CLA niên khóa 79-82 về dự họp mặt lần thứ 14 vào ngày 30/42013 tại nhà bạn Nguyễn Văn Tài (cầu Cái Sơn), xã Tân Thiềng. Đây là lần họp mặt hàng năm đã duy trì được 13 năm và danh sách người dự các năm trước đã ghi nhận được là 127 vị. 

Nói chung ý tưởng họp mặt cả khối của niên khóa 1979-1982 đã duy trì được 13 năm. Qua đó các bạn đã dự tuy không đều đặn nhưng số lượng ước tính đạt hơn 2/3.

Thật ra không khí họp mặt không có điều gì mới để sinh hoạt mang ý nghĩa ngoài việc bạn bè tâm sự, thăm hỏi lẫn nhau. Cũng có một số bạn đưa ra nhiều ý kiến nên thế này, thế kia để cuộc họp mặt có nhiều ý nghĩa hơn nhưng sau khi đưa ra thảo luận chung thì không có thống nhất được. Một việc mà qua những lần họp mặt đều có sự tham dự của các thầy cô đã dành cho chúng mình một sự ưu ái nhất.

Ban liên lạc trong những năm qua có thăm hỏi những trường hợp gia đình các bạn gặp hữu sự và thông tin lẫn nhau.

Về kinh phí, nói chung mỗi lần chỉ tạm đủ để chi sau khi hỗ trợ cho bạn đăng cai, lần này (lần thứ 13) còn hơn một triệu, số tiền này Ban liên lạc sẽ dùng vào những việc cần thiết ghi công khai (các bạn xem sổ).

Đến lần họp mặt thứ XIV các bạn sẽ đóng góp tùy khả năng, không ghi số tiền từng bạn vào sổ, mà chỉ ghi tổng số tiền mà thôi. Nói chung kinh phí của chúng ta không có nguồn nào ngoài việc đóng góp qua mỗi lần họp. Qua đây các bạn có ý kiến gì cần đóng góp thì mail hoặc điện thoại cho chúng tôi và các bạn cũng thông tin qua lại với nhau, mục đích là giữ mối quan hệ bạn bè dài lâu. Cảm ơn các bạn nhiều.

        Lần thứ 13 tại nhà Ngọc Tâm , TT Chợ lách

*Thông tin các lần họp mặt: Ngày 30/4 hoặc 1/5 hàng năm.

Lần thứ 1- 2000: Nhà Bạn Trần Văn Phụng- Long Thới

Lần thứ 2- 2001: Nhà Bạn Lê Văn Sáu Anh- Tân Thiềng

Lần thứ 3- 2002: Nhà Bạn Trần Thị Yến Ngân- Thị trấn Chợ Lách

Lần thứ 4- 2003: Nhà Bạn Trần Văn Nô- Phú Phụng

Lần thứ 5- 2004: Nhà Bạn Huỳnh Thiện Nghĩa- Lê Thị Hoanh- Thị trấn Chợ Lách

Lần thứ 6- 2005: Nhà Bạn Nguyễn Dũng Tiến- Hòa Nghĩa.

Lần thứ 7- 2006: Nhà Bạn Nguyễn Hữu Hiệp- Tân Phú- Châu Thành

Lần thứ 8- 2007: Nhà Bạn Nguyễn Thị Hồng Hạnh- Vĩnh Thành

Lần thứ 9- 2008: Nhà Bạn Trần Thanh Hồng- Hòa Nghĩa

Lần thứ 10- 2009: Nhà Bạn Huỳnh Văn Bổn- Phú Phụng

Lần thứ 11- 2010: Nhà Bạn Dương Bá Thông- Vĩnh Bình

Lần thứ 12-2011: Nhà Bạn Dương Thị Mỹ Toàn- Hòa Nghĩa

Lần thứ 13- 2012: Nhà Bạn Mai Ngọc Tâm- Thị trấn Chợ Lách

Lần thứ 14- 2013: Nhà Bạn Nguyễn Văn Tài- Tân Thiềng

Dưới đây là danh sách

 

01/- Trần Văn Phụng

02/- Lê Hoàng Vũ

03/- Trần Thanh Hồng

04/- Mai Ngọc Tâm

05/-Nguyễn Tứ Hải

06/- Nguyễn Phúc Hiệp

07/- Đoàn Trung Dũng

08/- Lê Thị Hoanh

09/- Huỳnh Thiện Nghĩa

10/- Đào Văn Đồng

11/- Trần Văn Nô

12/- Phạm Thế Nhã

13/- Nguyễn Văn Mai

14/- Đống Văn Sách

15/- Thiều Út Bé

16/- Ngô Ngọc Thản

17/- Dương Bá Thông

18/- Nguyễn Văn Tu Rê

19/- Võ Thị Xuân Yến

20/- Nguyễn Dũng Tiến

21/- Nguyễn Thị Khéo

22/-Trần Ngọc Phương Phi

23/- Trương Thị Huỳnh Nga

24/- Nguyễn Thị Minh Nguyệt

25/- Lê Thị Tỏ

26/- Phạm Thị Nỹ

27/- Võ Thị Thu Phượng

28/- Dương Thị Mỹ Toàn

29/- Lê Tấn Lôi

30/- Đặng Thị Ngọc Minh

31/- Thiều Thị Phương

32/- Lê Văn Sáu Anh

33/- Đoàn Thanh Trúc

34/- Nguyễn Văn Tài

35/- Nguyễn Thị Phương Chi

36/- Nguyễn Kim Hồng

37/- Hồ Văn Sang

38/- Nguyễn Tấn Thành

39/- Nguyễn Thị Hồng Hạnh

40/- Nguyễn Kim Nhữ

41/- Nguyễn Ngọc Lâm

42/- Hà Hữu Ái

43/- Hà Công Tâm

44/- Nguyễn Văn Việt

45/-  Đặng Hứa Thành

46/- Lê Văn Đơn

47/- Trần Thị Yến Ngân

48/- Viên Trí Mãnh

49/- Huỳnh Văn Bổn

50/- Phan Thanh Vân

51/- Nguyễn Thị Cẩm Vân

52/- Đặng Văn Phương

53/- Nguyễn Văn Rành

54/- Lê Văn Non

55/- Thái Thanh Minh

56/- Nguyễn Văn Tề

57/- Nguyễn Thị Tám

58/- Huỳnh Văn Toàn

59/- Lê Thị Mỹ Lệ

60/- Nguyễn Thị Sương

61/- Võ Đông Hải

62/- Nguyễn Thị Minh Trang

63/- Ngô Thị Bình

64/- Phạm Thị Mến

65/- Trương Thị Mai

66/- Nguyễn Thị Quyến

67/- Nguyễn Thị Thanh Liên

68/- Đào Thị Bích Lan

69/- Nguyễn Thị Thanh Nga

70/- Châu Ngọc Ánh

71/- Đặng Thị Thanh Quyên

72/- Nguyễn Thị Son

73/- Phạm Thị Dung

74/- Nguyễn Thị Vân

75/- Phan Thị Dung

76/- Trần Thị Bé Bảy

77/- Võ Ngọc Anh Đào

78/- Nguyễn Hữu Hiệp

79/- Lê Thị Thanh Trúc

80/- Nguyễn Ngọc Mỹ

81/- Nguyễn Hữu Hòa

82/- Nguyễn Hồng Điệp

83/- Nguyễn Văn Bé

84/- Lê Văn Trương

85/- Đoàn Hữu Tri

86/- Nguyễn Tấn Sum

87/- Huỳnh Văn Hoa

88/- Huỳnh Văn Xiếu

89/- Trần Phú Xuân

90/- Trần Anh Dũng

91/- Nguyễn Hồng Thức

92/- Phạm Công Bằng

93/- Đỗ Hữu Nghiệm

94/- Phan Văn Lộc

95/- Ngô Huyền Vũ

96/- Diệp Văn Tân

97/- Phan Văn Hải

98/- Phạm Văn Nhã

99/- Phạm Minh Hải

100/- Nguyễn Văn Phô

101/- Ng Thị Bạch Phượng

102/- Nguyễn Thị Phượng

103/- Nguyễn Thị Nga (Sang)

104/- Lê Văn Nghĩa

105/- Lê Đình Hoàng

106/- Đinh Văn Sĩ

107/- Trang Thị Bảy

108/- Trang Thị Tám

109/- Lê Văn Bé Bảy

110/- Nguyễn Thị Kiều Thâm

111/- Phạm Thị Mỹ Toàn

112/- Nguyễn Duy Thinh

113/- Trần Thị Sanh Lộc

114/- Trần Thị Tiếp

115/- Lê Thị Cúc

116/- Nguyễn Hồng Đức

117/- Trần Ngọc Minh

118/- Nguyễn Văn Minh

119/- Phạm Văn Bảy

120/- Nguyễn Thanh Sơn

121/- Lê Văn Thật

122/- Nguyễn Văn Tư

123/- Nguyễn Thị Chính

124/- Lê Đình Chiến

125/- Võ Văn Cường

126/- Ngô Thị Thanh Thùy

127/- Trần Thị Phương Hồng

01235247472

01235511162

0918928420

0913960816

0909452302

0915424273

0939182567

01238875447

0919978190

0985177314

0753712800

0919610074

0978747543

0946494122

0753710518

0916291739

0974232902

0984169993

0906366220

01699072678

01685620888

01249939994

0987197485

0756502178

0918407125

01675807729

01642335036

0917788136

01689592296

0918210368

0753871270

0916819575

0903658995

0983876849

0908450690

0937092712

01232494606

 

0753875231

01686758559

0907082299

0918036776

 

0936644613

 

0918306075

0986220961

 

 

 

0917790078

 

 

 

0982146287

 

 

0919393814

 

 

0913823372

 

 

 

 

 

  Canada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0974680036

0907170279

 

 

 

 

            

USA 

 

0945681282

 

 

 

 

 

 

 

01254589618

 

 

 

 

USA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0943216683

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01668199789     

 

2 bình luận

  1. Xin chú thích trong ảnh người đứng là Mai Ngọc Tâm (đơn vị đăng cai 2012), người ngồi thứ nhứt bên trái bạn Nguyễn Văn Tài ( đơn vị đăng cai 2013), kế là Nguyễn Văn Phô, thầy Võ Hoàng Lưu, bạn Huỳnh Văn Hoa

  2. Bổ sung thêm: 128: Hồ Thanh Sơn, 129:Nguyễn Trí Dũng, 130:Lương Thị Hồng, 131: Nguyễn Ngọc Dung, 132: Nguyễn Văn Đây, 133: Trần Tấn Bữu, 134: Huỳnh Thị Thanh Thúy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài liên quan

h2
LỚP LÃO NIÊN HOP MẶT LẦN THỨ 6
Ngày 26/3, Lớp Lão niên đã họp mặt lần 6  tại quán Hiếu Nhân, thị trấn Chợ lách. Về dự có 13 CHS, đặc...
Xem tiếp...
h0
TÔI ĐI DỰ HOP ĐỒNG HƯƠNG CHỢ LÁCH
  Năm nay, Ban Liên Lạc Đồng hương Chợ Lách họp ngày 24/2 tức 14 tháng giêng tại  Trung tâm Hội...
Xem tiếp...
h2
NGƯỜI TÌNH SA ĐÉC
Năm 1992 khi chiếu bộ phim “Người tình” (L’Amant) của đạo diễn Jean-Jacques Annaud...
Xem tiếp...

Các bài viết mới khác

tuyet-chi
GIOI TIẾNG VIỆT
Chuyện đã lâu lắm rồi. Nó là phiên dịch của đoàn nước ngoài. Phải công nhận nó thông minh, ứng biến rất...
447634357_7612020032249949_1503673406784228842_n
THCL TẠI TP.HCM CHÀO MỪNG HOÀI THƯƠNG
Sáng ngàng 10/6 (tức mùng 5/5) một nhóm CHS THCL hội ngộ cùng Hoài Thương, mới ở Mỹ về VN. Có mặt tại...
H1
TINH THẦN MINH TUỆ ĐÃ ĐẾN CỔNG NHÀ TÔI.
Hai ngày nay, tôi thấy có một anh Shiper đến dừng xe, nghỉ ngơi, ăn trưa ngay cổng nhà mình. Ăn xong...
h5
MỜI CHS TRUNG HOC CHỢ LÁCH
Tin từ chị Thanh Nhi cho biết,  Đỗ thị Tiệp- hiền thê của Đào Văn Lộc  mời tất cả bạn bè CHS Trung học...
nguoi-mau-1
MẪU THỜI TRANG MINH TUỆ AI CÓ TRƯỚC ?
Gần đây trên mạng xã hội ra nhiều mấu áo dựa theo y của Thích Minh Tuệ, nhưng mới đây dân Chợ Lách phát...

LỜI DẪN

Tin nhà

h2
LỚP LÃO NIÊN HOP MẶT LẦN THỨ 6
h0
TÔI ĐI DỰ HOP ĐỒNG HƯƠNG CHỢ LÁCH
h2
NGƯỜI TÌNH SA ĐÉC
Bình luận nhiều trong tuần
  • None found
Tác giả
Thống kê
Số người online: 8
Lượt truy cập: